top of page

Čišćenje i održavanje bunara

Nudimo uslugu ispumpavanja bunara, vađenja otpada, pijeska i mulja, pranja stijenki od algi i bakterija, kloriranja... Cijena ovisi o dubini bunara, načinu gradnje te vrsti odabranih usluga...

bottom of page